1. Advies en begeleiding

deel_overdracht

De wereld waarin wij leven verandert voortdurend. Wat vroeger werkte, blijkt nu minder goed te werken. Aan de andere kant, niet alles wat vroeger werkte is nu per definitie achterhaald. De vraag is echter wanneer je wat moet doen of laten.


Dit proces gaat kerken en gemeenten niet voorbij. Het leidinggeven aan een plaatselijke gemeente wordt in deze snel veranderende maatschappij niet makkelijker. Richtlijnen en advies hoe met deze veranderingen om te gaan, zijn vaak gewenst. Wat daarbij opvalt is dat veel leidersteams in kerken en gemeenten proberen zelf het wiel uit te vinden. Ze maken onvoldoende of geen gebruik van de externe expertise die er op dit terrein voorhanden is.


Wij, als adviseurs van LD, hebben een jarenlange ervaring (vakmanschap) in het adviseren en begeleiden van kerken en gemeenten op het gebied van gemeenteopbouw. Wij geloven dat gezonde gemeenten ook groeiende gemeenten zijn. Echter, allerlei factoren kunnen deze groei belemmeren. Zelfs als er wel groei is, betekent dat nog niet dat alles ook goed gaat.


Onze ervaring is dat veel leidinggevende teams in kerken en gemeenten vaak wel in staat zijn om de probleemgebieden binnen hun kerk of gemeente te signaleren, maar vervolgens de kennis, ervaring en mogelijkheden missen om hier daadwerkelijk structureel iets aan te doen. Juist in zulke situaties is het de afweging waard om hulp van buitenaf in te roepen. Wij hebben de mogelijkheid om plaatselijke kerken en gemeenten langere tijd te ondersteunen in het proces van gemeenteopbouw.


Zo’n ondersteuningsproces kan een traject zijn van één tot drie jaar, waarbij wij in overleg maatwerk leveren voor de betreffende kerk of gemeente. In de praktijk zou dit kunnen betekenen dat wij:

- Maandelijks de raadsvergadering bijwonen om inzicht te krijgen in waar een raad zoal tegenaan loopt en daarna advies kunnen geven over hoe je hier het beste mee om gaat.

- Helpen bij het maken van een gemeentediagnose.

- De huidige structuur van de gemeente doorlichten en indien nodig advies geven voor aanpassingen of veranderingen.

- Helpen bij het ontwikkelen van een visie die als kapstok gaat dienen voor de plannen van de komende jaren.

- Het middenkader (taakveldleiders, kringleiders, jeugdleiders) toerusten op het gebied van geestelijk leidinggeven.

- Helpen om de interne communicatie te verbeteren.

- Helpen om een cultuur van coaching te ontwikkelen.


Wij observeren en geven advies over wat gewenst en nodig is. De desbetreffende kerkenraad/ oudstenraad bepaalt uiteraard zelf welke adviezen overgenomen en toegepast worden. Alvorens samen een traject in te gaan zal er meestal eerst een kortlopend project worden gedaan om elkaar beter te leren kennen en te ontdekken of het wederzijds 'klikt'. Indien gewenst kunnen we diverse referenties aanreiken van kerken en gemeenten die door LD korte of langere tijd zijn begeleid.

 

Klik hier om terug te gaan naar de 4 kerngebieden.

 

​