De 4 kerngebieden van Leadershipdynamics

Advies

Wat zou je in onze situatie doen? Deze vraag ontvangen we als LD-adviseurs regelmatig. Soms omdat men echt niet weet wat men in een bepaalde situatie het best kan doen. Soms ook omdat men behoefte heeft aan een bevestiging van wat men al zelf bedacht heeft. Regelmatig zitten we als adviseur bij leidinggevende teams in kerken en gemeenten en kijken over hun schouders mee. Delen wat we geleerd hebben in het begeleiden van andere kerken of gemeenten.

Coaching

Steeds meer mensen geven te kennen dat ze behoefte hebben aan een mentor/ coach die hen helpt zich verder te ontwikkelen op het gebied van leiderschap. In onderling overleg wordt een coaching-traject samengesteld. Dit duurt meestal 6 maanden tot een jaar, waarbij er maandelijks een persoonlijk gesprek plaatsvindt.

Training

LD verzorgt overal in het land trainingen op het gebied van geestelijk leiderschap. De training wordt gegeven aan potentiele geestelijke leiders en aan hen die hun kennis op het gebied van geestelijk leiderschap willen bijschaven. Deze training wordt op verzoek van een kerk, gemeente, christelijke organisatie of studentenvereniging gegeven. Binnen LD geloven we dat begeleiding en training het best tot hun recht komen als deze op maat gegeven wordt. Daarom biedt LD op maat gesneden trainingen aan. In overleg met de leiding van de kerk/gemeente wordt gekeken op welk gebied van karakter of competentie er training nodig is. Ook wordt gekeken naar de beschikbare tijd van de deelnemers van de training. Op grond van die informatie wordt een trainingspakket samengesteld. Als onderdeel van deze training kan ook een DISC persoonlijkheidprofiel worden afgenomen.

Steeds vaker komt het voor dat leidersteams van kerken of gemeente een dag de hei op gaan voor bezinning en heroriëntatie. LD kan op verzoek de inhoud van zo’n hei-sessie verzorgen. Ook daarvoor wordt een programma op maat gemaakt.

Projectbegeleiding

Naast advies en/ of een training worden we regelmatig gevraagd om een bepaald veranderingsproces te begeleiden. Deze begeleiding varieert van 6 maanden tot 2 jaar. De intentie en de uitkomst van zo’n begeleidingsproject wordt van tevoren vastgesteld. Ook houden we tussentijdse evaluaties om te kijken of de verwachtingen en de uitkomsten ook matchen.

Leadershipdynamics

Het doel van Leadershipdynamics is om (potentiële) geestelijke leiders toe te rusten tot en te begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van hun leiderschapsvaardigheden, tot eer van God en tot opbouw van Zijn Koninkrijk.

Onze diensten

  • Advies

  • Coaching

  • Training

  • Projectbegeleiding

Contact

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.