Leadershipdynamics – leiding geven vanuit bijbels perspectief

Leadershipdynamics (LD) is een christelijk advies- en trainingscentrum. Het doel van LD is om (potentiële) geestelijke leiders toe te rusten tot en te begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van hun leiderschapsvaardigheden, tot eer van God en tot opbouw van Zijn Koninkrijk.

LD hanteert de bijbel als uitgangspunt. Daarin staan tenslotte veel gezonde leiderschapsprincipes. Denk maar aan het boek Spreuken.

Leadershipdynamics: meer dan kennisoverdracht

In Exodus 35 vinden we een prachtige omschrijving van de vaklieden die God gebruikt om de tabernakel te bouwen. Onder hen bevindt zich Besaleël uit de stam Juda. Zijn naam betekent ‘in de schaduw van God’ en qua kennis en vaardigheden staat het volgende over hem geschreven: ‘God heeft hem uitzonderlijke talenten geschonken, wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied, hij kan ontwerpen maken en ze uitvoeren. Ook heeft God hem de gave geschonken zijn kennis over te dragen’ (Exodus 35:31 en 34). Naast dat Besaleël zelf goed in zijn vak was en door de jaren wijs was geworden, had hij ook het vermogen om zijn kennis en inzicht op een nieuwe generatie over te dragen.

Als adviseur/trainer bij Leadershipdynamics identificeren we ons met Besaleël. Het is ons verlangen om niet zelf in het middelpunt van de belangstelling te staan, maar juist vanaf de zijlijn, in de schaduw van God, mensen te helpen op het gebied van geestelijk leiderschap. Onze jarenlange ervaring en levenswijsheid stelt ons in staat om, samen met de leiding van de kerk en/of de gemeente, een ontwerp te maken hoe deze kerk of gemeente het best geleid kan worden. Verder kunnen we hen helpen met het implementeren van dit ontwerp.

Daarnaast beschikken de trainers van LD over de gave om kennis en vaardigheden op een dynamische manier over te dragen op (potentiele) geestelijke leiders. Daarbij ligt de kracht van de training in het overdragen van Bijbelse principes praktisch vertaald naar de eigen situatie.

Advies

Coaching

Training

Projectbegeleiding

Leadershipdynamics

Het doel van Leadershipdynamics is om (potentiële) geestelijke leiders toe te rusten tot en te begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van hun leiderschapsvaardigheden, tot eer van God en tot opbouw van Zijn Koninkrijk.

Onze diensten

  • Advies

  • Coaching

  • Training

  • Projectbegeleiding

Contact

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.