Toerusting voor potentiële ouderlingen

Wat doet een ouderling binnen een gemeente? Stel die vraag en het antwoord dat je het meest hoort is dit: De ouderlingen zijn druk met van alles en nog wat. Het zijn een soort geestelijke regelneven. Het is zwaar werk en veel oudsten raken hierdoor dan ook overspannen.

In de meeste gemeenten staan gemeenteleden niet te popelen om ouderling te worden. De beeldvorming rondom het oudstenschap is niet echt positief. Daar komt nog bij dat de kandidaten voor het oudstenschap, zonder dat ze de gelegenheid krijgen om zich goed te verdiepen in de vraag of deze bediening bij hen past, bij voorbaat al moeten beslissen of ze de kandidatuur aanvaarden.

 

Om potentiële ouderlingen te helpen een goed beeld te krijgen van het ouderlingschap en te ontdekken of deze bediening bij hen past, organiseert LD in samenwerking met de plaatselijke gemeente een kennismakingtraject van 4 avonden en 1 zaterdag. Aan het eind van dit traject hebben de deelnemers een goed beeld van wat bijbels gezien het oudstenschap inhoudt, hoe dat gestalte is gegeven in hun eigen gemeente en hoe ze vanuit hun persoonlijkheid vorm en inhoud kunnen geven aan het oudstenschap.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • De bijbelse basis voor oudstenschap en hoe we daar binnen onze eigen gemeente vorm en inhoud aan geven.
  • Het hart van de leider – een geestelijke basis voor leiderschap.
  • Omgaan met onzekerheid in leiderschap/ evaluatie DISC en waar sta je nu in het proces?
  • Leiding geven in moeilijke omstandigheden – omgaan met kritiek en conflicten.
  • Kenmerken van succesvolle teams – inclusief Belbintest.

Elke avond is er naast de studie de gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen. Het is de bedoeling dat één van de huidige oudsten/ ouderlingen deze avonden meemaakt om vragen - die tijdens de toerusting naar boven komen - te kunnen beantwoorden. Ook zullen de partners op één van de avonden aanwezig zijn om na te denken over hoe het oudstenschap van hun partner invloed heeft op hun eigen leven.

Op de zaterdag nemen we de tijd om een DISC-persoonlijkheidsprofiel te maken en dit samen met de huidige en potentiële oudsten/ ouderlingen te bespreken.​