Mediation

mediation-01Mediation is iets anders dan bemiddeling
Als mensen een geschil of conflict met elkaar hebben waar ze samen niet meer uitkomen, kunnen ze een bemiddelaar inschakelen of voor mediation kiezen. Er zit verschil in de manieren waarop naar een oplossing toegewerkt wordt. 

 

Bemiddeling

Bij bemiddeling schakelen mensen (partijen) die een geschil met elkaar hebben een onafhankelijke derde in om het probleem voor hen op te lossen. De bemiddelaar speelt een actieve rol in het opsporen van de kernpunten van het conflict. Hij stemt met elk van de partijen af waaruit de oplossingsmogelijkheden kunnen bestaan en/of helpt zelf mee deze oplossingen te bedenken. De bemiddelaar stelt zich meestal op tussen de strijdende partijen en kan daardoor dienen als 'buffer'. Hij of zij is dus inhoudelijk actief en denkt mee.

Zolang het conflict nog in volle hevigheid bestaat zal de bemiddelaar er vaak voor zorgen dat de strijdende partijen niet rechtstreeks met elkaar communiceren. Bij bemiddeling zal de bemiddelaar zich uiteraard ook verdiepen in de inhoud van het geschil.

Mediation

Bij mediation echter, zorgt de mediator ervoor dat mensen juist wél met elkaar in gesprek komen. Daarbij neemt de mediator een volstrekt onafhankelijke en neutrale positie in ten opzichte van de partijen. Hij geeft geen oordeel over het conflict en zal niet aangeven welke oplossing de partijen daarvoor moeten kiezen. De inhoud van het conflict blijft het domein van de partijen zelf. De mediator speelt, als manager van het communicatie- en onderhandelingsproces tussen de partijen, dus slechts een faciliterende rol ten behoeve van degenen die een conflict hebben. Dat doet hij door:

  • elk van de partijen de gelegenheid te bieden om zijn/haar verhaal te vertellen;
  • de emotionele kanten die vrijwel elk conflict beheersen boven tafel te krijgen;
  • elk van de partijen zijn/haar belangen kenbaar te laten maken;
  • partijen te helpen om hun gemeenschappelijke belangen in beeld te brengen;
  • partijen te helpen bij het zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is.

 

Lees verder...