Leiderschapstraining

 

Overzicht van trainingen
Binnen LD gebruiken we het beeld van de arend als drager van de geestelijke basisprincipes die we hanteren voor onze leiderschapsontwikkeling. Er is een namelijk een sterke vergelijking tussen de arend en een geestelijk leider. Beiden vliegen op hoogten, waar ze op eigen kracht nooit zouden kunnen komen. Beiden kennen het geheim van het zweven en je gedragen weten door een externe bron. Beiden hebben het vermogen om vanuit een helicopterview de dingen in breed perspectief te zien. Gelijktijdig ligt hun beider kracht niet in veelzijdigheid, maar in focus. Ook kunnen we uit het beeld van de arend leren hoe we in balans kunnen blijven qua karakter en competenties en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we dagelijks fris en gezond blijven.

 

De kop - weet waarvoor je leeft (klik hier voor meer informatie)

Kenmerkend voor de arend is zijn zelfverzekerde blik. Daarmee kijkt hij de wereld in en geeft de indruk te weten waarvoor hij leeft. Geestelijk leiderschap heeft alles te maken met roeping en visie, maar ook met op een gezonde manier leren omgaan met je onzekerheden. De volgende onderwerpen komen in deze module aan de orde.

 • Ontdek je roeping vanuit je bestemming – voorbeeld van Ezra
 • De geboorte en dood van een droom – met boek De Droomgever
 • Op weg naar succes, een levenslang proces
 • Omgaan met onzekerheid in je leiderschap
 • Leven met de verschillende seizoenen in ons leven
 • Twee vleugels - Karakter en competentie (klik hier voor meer informatie)

De arend heeft twee vleugels, die allebei even sterk ontwikkeld moeten zijn. Anders vliegt de arend niet goed. Onder karakter verstaan we de combinatie van innerlijke eigenschappen, die de ene persoon onderscheidt van de andere en die bepaalt hoe een persoon met bepaalde dingen omgaat. Onder competentie verstaan we kennis + vaardigheden. De volgende onderwerpen komen in deze twee modules aan de orde.

 

Karakter

 • De juiste houding
 • Het karakter van de leider
 • Dienend leiderschap
 • Het hart van de leider
 • De test van ons leiderschap
 • Omgaan met angst en falen
 • 360 graden leiderschap
 • DISC-persoonlijkheidsprofiel

 

Competentie

 • Het besturen van je tijd
 • Het ontwikkelen van sociale vaardigheden
 • De kunst van het motiveren
 • Leidinggeven in moeilijke omstandigheden – omgaan met conflicten en kritiek
 • Strategische planning
 • Prioriteiten stellen
 • Succesvol vergaderen
 • Situationeel leiderschap
 • Projectmanagement
 • Leidinggeven aan succesvolle teams – inclusief Belbin-test
 • De groei in leiderschap – vergroten van je comfortzone
 • Werken met vrijwilligers


  De staart

  Met de staart doet de arend drie verschillende dingen. Hij zorgt dat hij mede hierdoor in balans blijft. Verder corrigeert hij zijn vlucht en als laatste remt hij hiermee af. In deze module worden vooral de bijbelse voorbeelden van gezond geestelijke leiders behandeld:

  Mozes – voorbeeld van een gezond geestelijk leider

  David – een geestelijk leider naar Gods hart

  Nehemia – een geestelijke projectleider

  Timotheus – het ontwikkelingstraject van een geestelijk leider.


  Zweven op de wind
  (klik hier voor meer informatie)
  Net als de arend moet elke geestelijke leider leren om te zweven op de thermiek (van Gods Geest). Dit is voor een geestelijk leider een doorlopend leerproces. Hiervoor is een intieme omgang met God noodzakelijk, zodat hij net als de arend doorlopend zijn veren in conditie kan houden. Aan de hand van de diverse studies en voorbeelden van geestelijke leiders komt het leven geleid door de Heilige Geest aan de orde. Verder zal de rol van de mentor hier behandeld worden.​​