2. Trainingen

deel_training_kleinWij (Eugène en Jan) verzorgen door het hele land trainingen op het gebied van geestelijk leiderschap. Zo'n training wordt op verzoek van een kerk, gemeente, christelijke organisatie of studentenvereniging gegeven. Daarbij onderscheiden we de volgende trainingen.


maatwerk

Basistraining Geestelijk leiderschap
Deze training wordt gegeven aan potentiële geestelijke leiders en aan diegenen die hun kennis op het gebied van geestelijk leiderschap willen bijschaven. Binnen LD geloven we dat begeleiding en training het best tot zijn recht komt als deze op maat gegeven wordt. In overleg met de leiding van de kerk/gemeente wordt gekeken op welk gebied van karakter of competentie er training nodig is. Ook wordt gekeken naar de beschikbare tijd van de deelnemers van de training. Met die informatie wordt een trainingspakket samengesteld. Voor specifieke informatie over de inhoud – klik hier.

 
heidesessie Training voor leidinggevende teams binnen kerk of gemeente
Steeds vaker komt het voor dat leidersteams van een kerk of gemeente een dag de hei op gaan voor bezinning en heroriëntatie. LD kan op verzoek de inhoud van zo’n heisessie verzorgen. Daarvoor hebben we 4 modules ontwikkeld, die los van elkaar of achter elkaar gegeven kunnen worden. Voor specifieke informatie – klik hier.
 
disc_klein
DISC-persoonlijkheidsprofiel
Samenwerking verloopt niet vanzelf goed. Optimale samenwerking is als een puzzel, het is passen en meten. Ieder mens is uniek en heeft zijn sterke en zwakke kanten. DISC helpt om jezelf en anderen beter te begrijpen. DISC omschrijft ons gedrag in concrete situaties en maakt inzichtelijk waarom we bepaalde dingen doen in bepaalde situaties. Tijdens deze training stellen de deelnemers hun eigen profiel samen. Voor meer informatie – klik hier
 
samen_bouwen
Samen Beter Bouwen
In samenwerking met onze partnerorganisatie PurposeDriven Netwerk biedt LD de cursus SamenBeterBouwen aan. Deze cursus, die interactief van opzet is, heeft tot doel om gemeenteleden te helpen ontdekken hoe ze het beste hun gaven en talenten kunnen inzetten in de gemeente. Voor meer informatie – klik hier

Klik hier om terug te gaan naar de 4 kerngebieden.

 


 

 

 

​